1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Antagoniści kanałów wapniowych

Zastosowanie antagonistów kanału wapniowego w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Bogusław Habrat1
1. Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 299-302
Słowa kluczowe: antagoniści kanału wapniowego, alkoholowe zespoły abstynencyjne

Streszczenie

Autor analizuje wszystkie dostępne prace o zastosowaniu antagonistów kanału wapniowego (AKW) w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Nie są one liczne i najczęściej zawierają mankamenty metodologiczne. Wyniki ich sugerują, że skuteczność AKW w leczeniu zespołów abstynencyjnych jest niska. Wysokie jest natomiast ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.

Adres do korespondencji:
Dr Bogusław Habrat,
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa