1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Collage – forma arteterapii w oddziale gerontopsychiatrycznym

MAŁGORZATA FINK-FINOWICKA1
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1(2), 65-72
Słowa kluczowe: gerontopsychiatria, arteterapia, collage

Streszczenie

Autor omawia prowadzony w oddziale gerontopsychiatrycznym collage jako przydatną formę arteterapii. Przedstawia i analizuje prace wybranych pacjentów.

Adres do korespondencji:
Mgr Małgorzata Fink-Finowicka,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium
Medicum UJ,
ul. Kopernika 21a,
31-501 Kraków