1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Diagnostyka zespołów otępiennych

ADAM BILIKIEWICZ1
1. II Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1 (2), 13-19
Słowa kluczowe: otępienie, kryteria diagnostyczne, nozologia

Streszczenie

Autor porusza problemy terminologii zespołów otępiennych i ich kryteria diagnostyczne. Przytacza też klasyfikację nozologiczną otępień.

Adres do korespondencji:
Prof Adam Bilikiewicz,
ul. Mjra Hubala 69,
80-289 Gdańsk-Wrzeszcz