1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego

TADEUSZ PARNOWSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1 (2), 1-6
Słowa kluczowe: wiek podeszły, problemy somatyczne, problemy społeczne, kontakty społeczne

Streszczenie

Złożoność problemów, jakie prezentuje człowiek w wieku podeszłym zmusza zarówno lekarza, jak i innych ludzi do bardzo uważnego ich analizowania i delikatnego postępowania. Autor zgłasza szereg postulatów dotyczących opieki nad osobami w wieku podeszłym.