1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

MRI głowy u osób w podeszłym wieku

Jerzy Kulczycki1
1. I Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1 (2), 31-37
Słowa kluczowe: old-age, diagnostics, MRI

Streszczenie

W pracy omówiono zmiany w mózgach osób w podeszłym wieku, widoczne w obrazach MR. Odchylenia te dotyczą przede wszystkim istoty białej półkuli mózgu i mają charakter: (1) hiperintensywnych (w obrazach PD i T2-zależnych) niewielkich ognisk rozsianych, (2) podobnie hiperintensywnej strefy ciągnącej się wzdłuż ścian układu komorowego (leukoaraiosis) i (3) rozlanej atrofii. W genezie tych zmian biorą udział zaburzenia krążenia ogólne i miejscowe. Opisane zmiany nie muszą, przy ich miernym nasileniu, powodować wystąpienia wyraźnych objawów klinicznych.

Adres do korespondencji:
Prof Jerzy Kulczycki,
I Klinika Neurologiczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa