1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Psychiczna zdolność do sporządzania ważnego testamentu w zespołach otępiennych

STANISŁAW KOŁAKOWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1 (2), 43-48
Słowa kluczowe: otępienia, zdolność do sporządzania ważnego testamentu, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Są to spostrzeżenia autora wynikające z jego wieloletnich doświadczeń biegłego psychiatry w sprawach dotyczących ważności testamentu. Omówiono sytuacje, w których testator, mimo ujawniania zmian otępiennych, jest zdolny do złożenia ważnego oświadczenia woli. Wskazano również na sytuacje, w których spadkodawca jest niezdolny do sporządzenia ważnego testamentu z powodu zmian otępiennych.

Adres do korespondencji:
Dr Stanisław Kołakowski,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum
UJ,
ul. Kopernika 21 b,
31-501 Kraków