1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Trening poczucia rzeczywistości dla pacjentów z zespołem otępiennym typu Alzheimera

IZABELLA HORBULEWICZ-MOKRZYCKA1
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1(2), 61-64
Słowa kluczowe: otępienie typu Alzheimera, trening poczucia rzeczywistości, rehabilitacja

Streszczenie

Autorka przedstawia współczesne kierunki metod rehabilitacji pacjentów z zespołem otępiennym typu Alzheimera, takie jak: trening rzeczywistości, codziennych czynności, realności i orientacji.

Adres do korespondencji:
Dr Izabella Horbulewicz-Mokrzycka,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium
Medicum UJ,
ul. Kopernika 21b,
31-501 Kraków