1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Varia

Choroba Creutzfelda-Jakoba

JADWIGA POCHCIAŁ-WEŁNIAK1, ANNA PIEKARSKA-KONSTANTY1
1. Oddziału Neurologii Szpitala Górniczego w Bytomiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 93-97
Słowa kluczowe: choroba Creutzfelda-Jakoba, prion, białko PrP

Streszczenie

Na podstawie publikacji autorów polskich i zagranicznych omówiono patogenezę, obraz neuropatologiczny, objawy kliniczne, badania dodatkowe, a także rokowanie w chorobie Creutzfelda-Jakoba. W uzupełnieniu zasygnalizowano istnienie poważnego ryzyka zakażenia wirusem powolnym wywołującym chorobę Creutzfelda-Jakoba w trakcie operacji przeszczepiania narządów.

Adres do korespondencji:
Dr Jadwiga Pochciał-Wełniak,
Oddział Neurologii Szpitala Górniczego,
Al. Legionów 10,
41-902 Bytom