1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Niedokrwienny udar mózgu – podział i przyczyny

HANNA JĘDRZEJOWSKA1
1. Kliniki Neurologicznej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 41-46
Słowa kluczowe: przejściowy atak niedokrwienny, udar niedokrwienny, podział etiopatogenetyczny udarów

Streszczenie

Pomimo ogromnego rozwoju metod diagnostycznych, nadal utrzymują się znaczne trudności w ustalaniu etiopatogenezy udaru niedokrwiennego mózgu – co ma istotne znaczenie w postępowaniu lekarskim. Na trudności napotyka się także przy próbie przejrzystego i jednoznacznego podziału udarów niedokrwiennych mózgu. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Hanna Jędrzejowska,
Klinika Neurologiczna II Wydziału Lekarskiego AM,
ul. Stępi/Iska 19,
00-739 Warszawa