1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Ogniska naczyniopochodne mózgu w badaniu metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

Jarosław Ryterski1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 25-32
Słowa kluczowe: encefalomalacje, krwotoki mózgowe, MRI, CT

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie możliwości diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w ocenie zmian naczyniopochodnych w strukturach mózgowia. Tomografia komputerowa jest dobrą metodą diagnostyczną w przypadku zmian krwotocznych, zwłaszcza w ostrej fazie choroby, a w krwawieniu podpajęczynówkowym pozostaje metodą z wyboru. Umożliwia również badanie pacjentów w ciężkim stanie klinicznym. Rezonans magnetyczny pozwala na wcześniejsze wykrycie zmian niedokrwiennych niż w badaniu TK, uwidocznienie nawet niewielkich ognisk patologicznych i pełną ocenę struktur tylnej jamy czaszki.