1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Profilaktyka i leczenie zaburzeń lipidowych

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA-WOJCIECHOWSKA1
1. Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 57-63
Słowa kluczowe: miażdżyca, hiperlipidemia, leczenie, dieta

Streszczenie

W pracy przedstawiono obecnie uznawane czynniki ryzyka miażdżycy ze szczególnym podkreśleniem znaczenia zaburzeń gospodarki lipidowej. Następnie przedstawiono możliwości leczenia hiperlipidemii. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Instytut Żywności i Żywienia,
ul. Powsińska 61/63,
02-903 Warszawa