1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Finansowanie psychiatrii

Niektóre aspekty finansowania szpitali psychiatrycznych

Wanda Langiewicz1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 289-297
Słowa kluczowe: szpitale psychiatryczne, finansowanie, koszty

Streszczenie

Na podstawie dokumentów oraz wyników rozesłanej ankiety, autorka przedstawia wybrane zagadnienia związane z finansowaniem szpitali psychiatrycznych w Polsce – wielkość nakładów, sposób ich wydatkowania, poziom zadłużenie i inicjatywy poszukiwania źródeł pozabudżetowych. (red.)

Adres do korespondencji:
Mgr Wanda Langiewicz,
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa