1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Narada wojewódzkich i regionalnych konsultantów w dziedzinie psychiatrii (Warszawa, 6-7 grudnia 1955 r.)

Aktualny stan lecznictwa psychiatrycznego w Polsce i zadania nadzoru specjalistycznego

STANISŁAW PUŻYŃSKI1, BOŻENA PIETRZYKOWSKA1, HANNA JASZCZUK1, BOHDAN WORONOWICZ1
1. Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie Psychiatrii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995,4,429-440
Adres do korespondencji:
Prof Stanisław Pużyński
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa.