1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Badania rezonansu magnetycznego w schizofrenii

Marek Jarema1, MARZANNA CHOMA1
1. III Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 367-372
Słowa kluczowe: badanie rezonansu magnetycznego, schizofrenia

Streszczenie

Przedstawiono przegląd najnowszego piśmiennictwa poświęconego przydatności wyników badań MRI w schizofrenii. Podkreślono brak specyficznych zmian w badaniu MRI, które byłyby charakterystyczne dla schizofrenii. Najczęstszymi zmianami stwierdzanymi w MRI są zmiany świadczące o redukcji objętości mózgu bądź niektórych jego obszarów, np. w płacie skroniowym lub czołowym. Część doniesień sugeruje lateralizację zmian w MRI oraz zmiany w obrębie struktur łączących półkule. Znaczna część doniesień dotyczy zmian w obrębie jąder podkorowych.

Adres do korespondencji:
Pro! Marek Jarema,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa