1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Deficyty neuropsychologiczne w schizofrenii

BERNICE A. MARCOPULOS1
1. Neuropsychology Laboratory, Western State Hospital oraz University of Virginia, Department of Psychiatric Medicine
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 353-366
Słowa kluczowe: schizofrenia, deficyty neuropsychologiczne, patogeneza, diagnostyka, terapia

Streszczenie

W schizofrenii występuje upośledzenie funkcji poznawczych, wynikające najprawdopodobniej z jakiejś dysfunkcji mózgu, którą trzeba dopiero precyzyjnie określić. Mówi się tu o kilku okolicach mózgowych, z płatami czołowymi i skroniowymi włącznie. Pacjenci wykazują ogromną niejednorodność, jeśli chodzi o rodzaj upośledzonej funkcji poznawczej i głębokość zaburzenia. U około połowy pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii stwierdza się istotne zaburzenia poznawcze oraz zaniki mózgu w tomografii komputerowej. Danych tych nie da się w pełni wyjaśnić przez chroniczność choroby, długość hospitalizacji, czy stosowane leczenie farmakologiczne. Testowe badania neuropsychologiczne mogą pomóc w postawieniu diagnozy, zaplanowaniu leczenia i określeniu prognozy. Metody używane w terapii pacjentów z uszkodzeniem mózgu próbowano stosować z dobrym skutkiem w przypadku chorych na schizofrenię. Neuropsychologowie pracujący na oddziałach psychiatrycznych mogą wnieść istotny wkład w ocenę kliniczną, diagnozę i leczenie chorych na schizofrenię, a także w badania naukowe w tej dziedzinie.

Adres do korespondencji:
Prof. Berlnice A. Marcopulos PhD, Neuropsychology Laboratorium, Western Stat Hospital, Box
2500, Stoaunton, Virginia, 24402-2500