1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Funkcje poznawcze osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej w okresie remisji a wyniki badania o.u.n. metodą rezonansu magnetycznego

EWA HABRAT1, MARIA BERĘSEWICZ1, Iwona Koszewska1, TERESA KRYST-WIDŹGOWSKA2, Renata Poniatowska2
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
2. Zakładu Neuroradiologii IPiN w Warszawie
Postępy w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 409-417
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, MRI, funkcje poznawcze

Streszczenie

Czterdzieści osób (18 kobiet i 22 mężczyzn) z chorobą afektywną dwubiegunową zbadano w okresie remisji Baterią testów neuropsychologicznych Halsteada-Reitana. Wyniki porównano z obrazem mózgu uzyskanym metodą rezonansu magnetycznego. W badanej grupie stwierdzono trudności w rozwiązywaniu zadali problemowych, obniżony transfer międzypółkulowy (dotyczy to szczególnie mężczyzn), obniżoną sprawność motoryczną palca dominującego obu rąk oraz zmniejszoną siłę chwytu obu rąk. Nie stwierdzono zależności między wynikami uzyskiwanymi w badaniu Baterią Halsteada-Reitana a obrazem mózgu uzyskiwanym za pomocą rezonansu magnetycznego. Stwierdzono natomiast, że osoby uzyskujące obniżone wyniki w teście dotykowym oraz tapping różniły się istotnie od osób uzyskujących wyniki w normie i powyżej normy wymiarami w płacie skroniowym lewym (mniejsza szerokość lewego płata, większa szerokość kory zakrętu parahipokampalnego, większa szerokość szczeliny Sylwiusza) i prawym (większa szerokość rogu skroniowego komór bocznych, większa szerokość szczeliny Sylwiusza), mniejszym wymiarem prawego ciała migdałowatego oraz mniejszą powierzchnią ciała modzelowatego.

Adres do korespondencji:
Mgr Ewa Habrat,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957Warszawa