1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Funkcje poznawcze w chorobach afektywnych

EWA HABRAT1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 333-340
Słowa kluczowe: funkcje poznawcze, choroby afektywne

Streszczenie

W pracy omówiono główne zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach afektywnych. Przedstawiono różnice między zaburzeniami poznawczymi występującymi w otępieniu, podeszłym wieku i chorobach afektywnych. Omówiono wpływ rodzaju i natężenia dysfunkcji poznawczych na skuteczność terapii przeciwdepresyjnej. Praca zawiera praktyczne rady dotyczące informowania pacjentów i ich rodzin o występujących zaburzeniach.

Adres do korespondencji:
Mgr Ewa Habrat,
II Klinika Psychiatryczna lPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa