1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Funkcjonalna asymetria półkul mózgowych u osób z chorobą afektywną dwubiegunową a wyniki badania o.u.n. metodą rezonansu magnetycznego

EWA HABRAT1, STANISŁAW PUŻYŃSKI1, MARIA BERĘSEWICZ1, Iwona Koszewska1, TERESA KRYST-WIDŹGOWSKA2, Renata Poniatowska2
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
2. Zakładu Neuroradiologii IPiN w Warszawie
Postępy w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 401-407
Słowa kluczowe: bipolarchoroba afektywna dwubiegunowa, MRI, asymetria funkcjonalna mózgu

Streszczenie

Grupę 40 osób (18 kobiet i 22 mężczyzn) z chorobą afektywną dwubiegunową zbadano testami do określenia lateralizacji z Baterii Testów Neuropsychologicznych Halsteada-Reitana, a uzyskane wyniki porównano z obrazem mózgu uzyskanym techniką rezonansu magnetycznego. Liczba osób leworęcznych była nieco niższa niż w populacji generalnej. W grupie osób z chorobą afektywną dwubiegunową stwierdzono odmienność asymetrii funkcjonalnej u kobiet i u mężczyzn. Nie uzyskano dowodów na odmienność asymetrii funkcjonalnej mózgu w okresie remisji w badanej grupie w porównaniu z populacją generalną. Nie stwierdzono związku między pomiarami określonych struktur mózgu, uzyskanych metodą MRI a asymetrią funkcjonalną mózgu. Badania potwierdziły znaczenie wielkości spoidła wielkiego dla transferu międzypółkulowego oraz związek płatów skroniowych funkcji poznawczych w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Adres do korespondencji:
Mgr Ewa Habrat,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa