1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Neuroanatomiczne zmiany w o.u.n. u osób z chorobą afektywną na podstawie badania metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

Iwona Koszewska1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 341-352
Słowa kluczowe: choroba afektywna jednobiegunowa, choroba afektywna dwubiegunowa, MRI, CT

Streszczenie

W pracy omówiono wyniki badań z lat 1980-1995 dotyczących opisu i charakterystyki o.u.n. u osób z chorobą afektywną na podstawie nowych metod obrazowania mózgu (CT i MRI). Przedstawiony przegląd piśmiennictwa dowodzi, że u osób chorych częściej niż u zdrowych stwierdzane są zmiany typu zanikowego. Analiza powiązań morfologiczno-klinicznych wskazuje na cięższy przebieg chorób afektywnych u osób ze zmianami organicznymi w o.u.n.

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Koszewska,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa