1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej a stan o.u.n. oceniany metodą rezonansu magnetycznego

STANISŁAW PUŻYŃSKI1, MARIA BERĘSEWICZ1, Iwona Koszewska1, ANDRZEJ BIDZIŃSKI3, WOJCIECH JERNAJCZYK4, EWA HABRA1, Renata Poniatowska2
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
2. Zakładu Neuroradiologii IPiN w Warszawie ³ Zakładu Biochemii IPiN w Warszawie
3. Zakładu Biochemii IPiN w Warszawie
4. Zakładu Elektroencefalografii i Elektromiografii IPiN w Warszawie
Postępy w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 381-390
Słowa kluczowe: choroba afektywna – przebieg, MRI, tomografia komputerowa o.u.n., EEG, wskaźnik MAO, DBH

Streszczenie

Przeprowadzone badania MRI w grupie 40 osób z chorobą afektywną dwubiegunową w wieku 42,2 ±5,7 lat wykazały u 57,5% chorych zmiany typu zanikowego w korze mózgowej, u 32,5% poszerzenie układu komorowego, zwłaszcza komory trzeciej. U 25% stwierdzono w istocie białej obecność rozsianych ognisk o wzmożonej intensywności sygnałów. Nie stwierdzono wyraźnej zależności pomiędzy występowaniem wymienionych zmian strukturalnych mózgu a ciężkością przebiegu choroby, zaburzeniami procesów poznawczych oraz zmianami w zapisie EEG w stanie czuwania. Stwierdzono, że u chorych z ciężkim przebiegiem choroby i zmianami kory mózgowej typu zanikowego występuje obniżenie wskaźnika MAO/DBH we krwi.

Adres do korespondencji:
Prof Stanisław Pużyński,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa