1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Stan ośrodkowego układu nerwowego osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz schizofrenii oceniany metodą rezonansu magnetycznego (MRI)

MARIA BERĘSEWICZ1, Iwona Koszewska1, STANISŁAW PUŻYŃSKI1, WALDEMAR DUDEK1, Renata Poniatowska2, TERESA KRYST-WIDŹGOWSKA2, RENATA KRAWCZYK2
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
2. Zakładu Neuroradiologii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 373-380
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, MRI, CT, o.u.n.

Streszczenie

Badania MRI wykonane w grupie 40 osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i 40 z diagnozą schizofrenii wykazały, że najczęstszym typem zmian w o.u.n. w obu grupach chorych jest poszerzenie komory trzeciej oraz ogniska zwiększonej intensywności sygnałów (stwierdzenie u 25% badanych). U osób z chorobą afektywną dwubiegunową stwierdzono ponadto poszerzenie rogu skroniowego komory bocznej prawej.

Adres do korespondencji:
Dr Maria Beręsewicz,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa