1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Struktury limbiczne o.u.n. osób z chorobą afektywną dwubiegunową w obrazie MRI

STANISŁAW PUŻYŃSKI1, MARIA BERĘSEWICZ1, Iwona Koszewska1, EWA HABRAT1, ANTONI KALINOWSKl1, Renata Poniatowska2, PIOTR KOZŁOWSKI2
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
2. Zakładu Neuroradiologii IPiN w Warszawie
Postępy w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 391-399
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, MRI, jądra migdałowate, płat skroniowy

Streszczenie

Badania o.u.n. z zastosowaniem metody rezonansu magnetycznego (MRI) przeprowadzone w grupie 40 chorych z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej wskazują na obecność asymetrii struktur związanych z płatem skroniowym z przewagą zmian po stronie prawej (poszerzenie rogów skroniowym komory bocznej prawej, mniejsza szerokość płata skroniowego prawego). Stwierdzono, że niektóre cechy przebiegu choroby afektywnej (duża liczba hospitalizacji, inwalidztwo związane z chorobą, nieskuteczność węglanu litu), występują częściej u osób z opisaną asymetria struktur skroniowych (w tym, z poszerzoną szczeliną Sylwiusza), dotyczy to również obniżenia procesów poznawczych (gorsze wyniki niektórych testów psychologicznych z Baterii Testów Halsteada-Reitana).

Adres do korespondencji:
Prof Stanisław Pużyński,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa