1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Narada wojewódzkich i regionalnych konsultantów w dziedzinie psychiatrii (Warszawa, 6-7 grudnia 1955 r.)

Wdrażanie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (od stycznia do września 1995 r.)

Stanisław Dąbrowski1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1995. 4, 441-447
Adres do korespondencji:
Prof Stanisław Dąbrowski,
Zakład Organizacji Opieki Zdrowotnej Instytutu Psychiatrii
i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa