1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Leczenie elektrowstrząsowe depresji w wieku podeszłym

Antoni Kalinowski1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 93-94
Słowa kluczowe: elektrowstrząsy, zasady stosowania w wieku podeszłym

Streszczenie

Autor omawia wskazania i przeciwwskazania leczenia elektrowstrząsami w wieku podeszłym oraz zasady ich stosowania.

Adres do korespondencji:
Dr Antoni Kalinowski, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa