1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Miejsce psychogeriatrii w nauczaniu medycyny rodzinnej

ADAM BILIKIEWICZ1, MAREK HEBANOWSKI2
1. Katedry i II Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
2. Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement 1 (3), 101-106
Słowa kluczowe: psychogeriatria, medycyna rodzinna

Streszczenie

Autorzy postulują szersze niż dotąd uwzględnianie zagadnień psychogeriatrii w programach dydaktycznych przeddyplomowych na wydziałach lekarskich, jak również wskazują na potrzebę szkolenia lekarzy rodzinnych w psychogeriatrii, uzasadniając to starzeniem się polskiej populacji i zmianą modelu opieki zdrowotnej.

Adres do korespondencji:
Prof. Adam Bilikiewicz,
II Klinika Chorób Psychicznych AM,
ul. Srebrniki l, 80-282 Gdańsk