1996 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, suplement 1

Artykuł oryginalny

Układ limbiczny a emocje

JANUSZ MORYŚ1
1. Zakładu Anatomii i Neurobiologii AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, suplement, 1 (3), 1-13
Słowa kluczowe: układ limbiczny, emocje, pamięć, hipokamp, ciało migdałowate

Streszczenie

Intensywnie rozwijające się badania neuroanatomiczne i neurofizjologiczne umożliwiły zrozumienie znaczenia poszczególnych elementów układu limbicznego dla funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, w tym również dla emocji. Jest to tym bardziej istotne, iż narastające tempo życia prowadzi coraz częściej do zaburzeń czynności tego układu przejawiających się różnymi zaburzeniami życia emocjonalnego. Artykuł przedstawia aktualne poglądy na budowę i czynność dwóch najważniejszych ośrodków limbicznych: hipokampa i ciała migdałowatego.

Adres do korespondencji:
Dr hab. Janusz Moryś, Zakład Anatomii i Neurobiologii AM, ul. Dębinki l, 80-211 Gdańsk.