1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Mri w neurologii

Leukoaraioza (leukoencefalopatia okołokomorowa)

BOŻENA IWIŃSKA-BUKSOWICZ1
1. I Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 59-62
Słowa kluczowe: leukoaraioza, encefalopatia okołokomorowa, deficyty funkcji poznawczych

Streszczenie

W artykule omówione zostało pochodzenie terminu leukoaraiozy, jego znaczenie, a także hipotetyczne mechanizmy rozwoju schorzenia. W literaturze omawiane są związki uszkodzenia istoty białej okołokomorowej z: nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą naczyń, innymi chorobami naczyniowymi, cukrzycą itp. Badano też związki leukoaraiozy z chorobą Alzheimera. Patogeneza leukoaraiozy pozostaje nadal niezbyt jasna, lecz uważa się, że patologia małych naczyń, głęboko penetrujących istotę białą półkul mózgu ma istotne znaczenie dla jej powstawania. W cytowanych badaniach spotyka się wyniki wskazujące na wyraźne deficyty funkcji poznawczych u osób ze stwierdzanymi w MRI zmianami charakterystycznymi dla leukoaraiozy. Dominujące wydaje się być osłabienie dynamiki i napędu charakterystyczne dla osłabienia czynności płatów czołowych mózgu.

Adres do korespondencji:
Dr Bożena Iwińska-Buksowicz, I Klinika Neurologiczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa