1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Mri w neurologii

Współczesne poglądy na etiologię i leczenie nerwobólu nerwu trójdzielnego

KAZIMIERZ SZOPIŃSKI1
1. Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej i z Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 43-51
Słowa kluczowe: nerwoból nerwu trójdzielnego, etiopatogeneza, leczenie
Streszczenie

W pracy zestawiono współczesne wiadomości na temat przyczyn i możliwości leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego. Zwrócono uwagę na ucisk korzenia tego nerwu przez naczynie krwionośne, jako możliwy czynnik patogenetyczny neuralgii i przedstawiono możliwości leczenia operacyjnego zmian tego typu.

Adres do korespondencji:
Dr Kazimierz Szopiński, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Bródnowski,
ul. Kondratowicza 8,03-242 Warszawa