1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Schizofrenia

Choroba schizofreniczna jako indywidualne doświadczenie

Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 241-263
Słowa kluczowe: schizofrenia, aspekty subiektywne

Streszczenie

Praca stanowi przegląd koncepcji i wyników badań nad subiektywnym (indywidualnym) aspektem przeżywania schizofrenii. Zestawiono podstawowe źródła i ujęcia umożliwiające dostęp do tego rodzaju wiedzy oraz wyniki relacji, obserwacji, refleksji badań na ten temat. Wskazano też na ważniejsze implikacje kliniczne takiej wiedzy.

Adres do korespondencji:
Doc. Jacek Wciórka, I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa