1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Schizofrenia

Kompleksowa rehabilitacja pacjentów przewlekle chorych na schizofrenię, jako źródło zmian w zachowaniu i życiu emocjonalnym – wyniki wstępne

Maryla Sawicka1, Joanna Meder1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 393-399
Słowa kluczowe: schizofrenia, rehabilitacja, zachowania, emocje

Streszczenie

Oceniono efekty kompleksowej rehabilitacji prowadzonej za pomocą treningów umiejętności społecznych. Analizowano nie tylko same zmiany w zachowaniu badanych, ale także dynamikę natężenia emocji pozytywnych i negatywnych. W badaniu brali udział pacjenci z rozpoznaniem przewlekłej schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Mgr Maryla Sawicka, Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa