1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Przymus w psychiatrii

Systemy i sposoby utrzymania bezpieczeństwa i niektóre programy terapii w placówkach psychiatrii sądowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

LESZEK CISZEWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 429-434
Słowa kluczowe: organizacja opieki psychiatrycznej, detencja psychiatryczna

Streszczenie

Przedstawiono rozwiązania architektoniczne, organizacyjne i terapeutyczne, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, stosowane w trzech północnoamerykańskich ośrodkach psychiatrii sądowej.

Adres do korespondencji:
Dr Leszek Ciszewski, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków