1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Na okładce

Adolf Rothe 1832-1903

Grażyna Herczyńska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii