1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Zaburzenia afektywne

Leczenie elektrowstrząsowe (EW) w chorobach afektywnych

Antoni Kalinowski1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 177-180
Słowa kluczowe: choroby afektywne, terapia elektrowstrząsowa
Streszczenie

Praca omawia miejsce, najważniejsze wskazania i zasady stosowania elektrowstrząsów w leczeniu chorób afektywnych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Antoni Kalinowski,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa