1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Zaburzenia afektywne

Patogeneza choroby afektywnej

Jerzy Landowski1
1. Katedry i I Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 141-151
Słowa kluczowe: choroby afektywne, patogeneza

Streszczenie

Omówiono rolę czynników biologicznych w patogenezie chorób afektywnych. Predyspozycja genetyczna odgrywa ważną rolę w etiologii choroby dwubiegunowej. Prowadzone są poszukiwania zaburzeń w obrębie ośrodkowych układów neuroprzekaźnikowych w zespołach depresyjnych. Ich natura jest wciąż nieznana. Stwierdzane nieprawidłowości funkcjonowania osi limbiczno-podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej są zgodne z hipotezą predyspozycji-stresu.

Adres do korespondencji:
Katedra i I Klinika Chorób Psychicznych AM
80-211 Gdańsk,
ul. Dębinki 7, paw. 25