1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Zaburzenia afektywne

Psychoterapia poznawcza w leczeniu chorób afektywnych

EWA HABRAT1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 181-186
Słowa kluczowe: choroby afektywne, terapia poznawcza

Streszczenie

Praca omawia teoretyczne podstawy i praktyczne rozwiązania wykorzystywane w leczeniu zaburzeń afektywnych przy pomocy terapii poznawczej. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Habrat,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa