1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Sprawozdanie

Rola nowych atypowych neuroleptyków w leczeniu schizofrenii. Sprawozdanie z wybranych sympozjów 150 Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Marek Jarema1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 217-219