1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Zaburzenia afektywne

Współczesne klasyfikacje zaburzeń afektywnych

Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 109-126
Słowa kluczowe: zaburzenia afektywne, klasyfikacja, ICD-10, DSM-IV

Streszczenie

Praca omawia podstawowe zasady klasyfikowania zaburzeń afektywnych w systemach ICD-10 i DSM-IV oraz przytacza i porównuje kategorie diagnostyczne definiowane w obu tych systemach.

Adres do korespondencji:
Doc. Jacek Wciórka,
I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa