1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Wspomnienie

Owińska. Pamięci psychicznie chorych zamordowanych w 1939 roku

Grażyna Herczyńska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 499-500