1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Problemy orzecznicze

Prowadzenie pojazdów przez osoby z zaburzeniami psychicznymi

IWONA KŁOSZEWSKA1, Ewa Kwiecińska1
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 457-460
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, zdolność prowadzenia pojazdów

Streszczenie

Zaburzenia psychiczne i przyjmowanie leków psychotropowych mogą upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów. W Polsce nie ma uregulowań prawnych dotyczących postępowania lekarzy leczących te zaburzenia oraz problemów związanych z przyjmowaniem leków psychotropowych. Praca przedstawia przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii, które mogłyby stanowić punkt odniesienia przy formułowaniu odpowiednich zasad w Polsce.

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Kłoszewska,
II Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Czechosłowacka 8/10,
92-216 Łódź