1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Badania

Styl radzenia sobie z zaburzeniami nerwicowymi – uwarunkowania i podatność na zmiany pod wpływem psychoterapii

IWONA KŁOSZEWSKA1
1. Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 451-456
Słowa kluczowe: styl radzenia sobie, osobowość, zaburzenia nerwicowe, psychoterapia

Streszczenie

Oceniano styl radzenia sobie, jego osobowościowe uwarunkowania i związek z nasileniem i poprawą objawów u 144 chorych na nerwice leczonych w Klinice Nerwic.

Adres do korespondencji:
Mgr Halina Dakowska,
Klinika Nerwic IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa