1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Nerwice i zaburzenia osobowości koncepcje

Uwagi na temat klasyfikacji zaburzeń psychicznych z perspektywy klinicznej psychiatrii młodzieżowej zorientowanej systemowo

Maria Orwid1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 431-434
Słowa kluczowe: klasyfikacja zaburzeń psychicznych, podejście systemowe, młodzież

Streszczenie

Autorka rozważa wzajemne relacje podejścia systemowego, współczesnych klasyfikacji zaburzeń psychicznych oraz praktycznych potrzeb terapii, zwłaszcza w odniesieniu do pacjentów w wieku młodzieżowym. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Maria Orwid,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21 b,
31-501 Kraków