1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Amnezja dysocjacyjna: opis przypadku

IWONA GROBEL1, MAŁGORZATA KOSTECKA1, ELŻBIETA KALINOWSKA2
1. I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 69-74
Słowa kluczowe: amnezja dysocjacyjna, diagnostyka, opis przypadku
Adres do korespondencji:
Dr Iwona Grobel,
I Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa