1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Anorexia nervosa jako przyczyna hospitalizacji w oddziale ginekologicznym: opis przypadku

ANETA PERZYŃSKA1, MAREK SIKORSKI1
1. Kliniki Ginekologii Operacyjnej I Katedry Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2 (7), 89-94
Słowa kluczowe: anorexia nervosa, wtórny brak miesiączki, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek 19-letniej pacjentki, dwukrotnie hospitalizowanej w oddziale ginekologicznym z powodu wtórnego braku miesiączki. Analiza psychologiczna ujawniła psychogenne elementy zaburzeń odżywiania w kontekście dysfunkcji osi przysadkowo-jajnikowej o charakterze hipogonadyzmu hipogonadotropowego. Opisano przebieg i efekty leczenia biologicznego (hormonalnego) i próbę psychoterapii wraz z oceną psychologiczną.

Adres do korespondencji:
Dr Aneta Perzyńska,
Klinika Ginekologii Operacyjnej I Katedry Położnictwa i Chorób Kobiecych AM,
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin