1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Atypowe nawroty depresji z objawami kleptomanii: opis dwóch przypadków

Janusz Perzyński1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2 (7), 77-79
Słowa kluczowe: atypowa depresja, kleptomania, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono dwa przypadki kobiet chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową. U każdej z pacjentek występowały fazy depresyjne, spełniające kryteria „dużej depresji" oraz krótkotrwale stany maniakalne. W okresie wieloletniej obserwacji ujawniono wystąpienie jedynego epizodu atypowej depresji przejawiającej się zachowaniami kleptomanicznymi. Ustąpiły one po zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych.

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Perzyński,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Abramowicka 2,
20-442 Lublin