1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Atypowe nawroty depresji z urojeniami ciąży: opis przypadku

Janusz Perzyński1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 75-76
Słowa kluczowe: atypowe depresje, urojenia ciąży, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek 62-letniej pacjentki chorującej od 12 lat na depresję powrotną. Po dwóch pierwszych rzutach choroby przypominających obraz nerwicy, dwa dalsze przybrały postać „dużej depresji". Kolejne trzy nawroty charakteryzowały się atypowym obrazem klinicznym, głównie urojeniami ciąży, ustępującymi po leczeniu przeciwdepresyjnym. Ostatni z obserwowanych nawrotów choroby był ponownie w pełni rozwiniętym zespołem depresyjnym, bez urojeń ciąży.

Adres do korespondencji:
Prof Janusz Perzyński,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Abramowicka 2,
20-442 Lublin