1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Błędnie diagnozowana pląsawica Huntingtona: opis dwóch przypadków

Krzysztof Czuma1, DOROTA ORŁOWSKA1
1. II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Miejskiego nr 5 w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 55-57
Słowa kluczowe: pląsawica Huntingtona, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Opisano dwa początkowo błędnie rozpoznawane przypadki choroby Huntigtona, zwracając uwagę na objawy, które opóźniły właściwe rozpoznanie choroby.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Czuma,
II Oddział Psychiatryczny Szpitala Miejskiego nr 5,
ul. Korczaka 27,
40-338 Kntowice