1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Dwa przypadki współwystępowania reumatoidalnego zapalenia stawów i schizofrenii paranoidalnej

PRZEMYSŁAW BOGACKI1, MAŁGORZATA WOJTANOWSKA1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 63-67
Słowa kluczowe: schizofrenia, reumatoidalne zapalenie stawów, HLA, opis przypadku

Streszczenie

W pracy opisano dwa przypadki współwystępowania schizofrenii i reumatoidalnego zapalenia stawów oraz przedstawiono wyniki badań antygenów układu zgodności tkankowej u tych chorych.

Adres do korespondencji:
Dr Przemysław Bogacki,
Klinika Psychiatrii Dorosłych AM,
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań