1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Artykuł oryginalny

Konferencja. Kazuistyka w psychiatrii

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Tadeusz Parnowski
Sekretariat II Kliniki Psychiatrycznej
Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, Al. Sobieskiego 1/9