1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Diagnostyka

Niepowodzenia w leczeniu zespołu depresyjnego u pacjentki z powolnym genotypem hydroksylacji: opis przypadku

AGATA OSTAPOWICZ1, JAN HORODNICKI1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2(7), 51-54
Słowa kluczowe: depresja, powolny typ hydroksylacji, lekooporność, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy opisują przebieg leczenia zespołu depresyjnego amitryptyliną u pacjentki, u której stwierdzono uwarunkowany genetycznie, powolny typ hydroksylacji leku.

Adres do korespondencji:
Dr Agata Ostapowicz,
Katedra i Klinika Psychiatrii PAM,
ul. Broniewskiego 26,
71-460 Szczecin