1998 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 2

Orzecznictwo

Niewykorzystanie dokumentacji lekarskiej jako źródło niepełnej opinii sądowo-psychiatrycznej: analiza przypadku

WIESŁAW LEKSOWSKI1
1. II Katedry i Kliniki Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 2 (7), 147-150
Słowa kluczowe: niepełna opinia sądowo-psychiatryczna, orzecznictwo, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek trudności w orzekaniu sądowo-psychiatrycznym spowodowanych niewykorzystaniem pełnej dokumentacji lekarskiej i orzeczniczej, co doprowadziło do znacznego zróżnicowania stawianych wcześniej rozpoznań, rzutującym na różnice w kwalifikacji dotyczącej poczytalności.

Adres do korespondencji:
II Klinika Psychiatrii Śl. AM,
ul. Pyskowicka 49,
42-600 Tarnowskie Góry